Eldfasta installationer
Vårat utförande och lösningar


STAMPNING

Det mjuka lerliknande materialet stampas samman för att bilda en solid, sluten konstruktion. Förankringen, antingen metallisk eller keramisk, byggs in i materialet. Fogar skärs sedan ut i det fortfarande mjuka materialet för att ta upp rörelser från infodringens termiska expansion. Ventilationshål tas ut för att underlätta torkningen och den stampade infodringen är sedan klar för torkeldning, varvid materialet får sin mekaniska styrka.

MURNING

Eldfast tegel är en färdig produkt som används vid olika installationsområden och läggs sten på sten men en tunn hinna med eldfast material som binder dem tillsammans. De finns också isolerings tegel.

GJUTNING

Gjutmassor är lätta att blanda med vatten och kan gjutas på plats genom packning eller användning av stavvibrator. De finns också olika gjutmassor som krävs för olika ändamål som självflytande gjutmassa.

SPRUTNING

En effektiv installationsmetod för hydrauliskt bundna material är torrsprutningstekniken. Denna teknik kräver att materialet transporteras med tryckluft i en gummislang från en spruta till installationsstället. Vatten tillförs genom ett sprutmunstycke i änden på slangen och materialet sprutas på plats.