Kamin & Skorstens Installationer




Kamin & skorstenar

Hos oss hittar ni allt inom kaminer och skorstenar.

Vi jobbar med allt från renovering av befintliga kanaler till nyinstallation av eldständer.

Trivsel & Trygghet

Vi kan med vår kunskap och erfarenhet hjälpa dig till en lösning som ger maximal trivsel, trygghet och totallösning. Vårt åtagande kan omfatta allt från hjälp med val av eldstad tillsammans med våra återförsäljare till enbart installationsarbeten. Välj själv hur mycket hjälp du vill ha av oss. Du är lika välkommen oavsett om du vill göra en del själv eller anlita oss för en totalentreprenad. Hos oss är alla kunder lika viktiga.

Montering


Många drar sig för att göra vissa arbeten i hemmet där viss specialkompetens/behörighet krävs. Detta kan i många fall även gälla installationen av en eldstad eller skorsten. Hos oss får du hjälp av vår erfarna montör som kan hjälpa dig till en trygg och säker installation.


Renovering med flexibla rör


Denna renoveringsmetod används av kanaler till vedpannor, kaminer och öppna spisar. Passar de flesta typer av skorstenar. Metoden är speciellt lämplig om kanalen har många eller långa sidodragningar eller om kanalen är mycket oregelbunden i storlek.



Renovering med glidgjutning


Med tiden uppstår skador och slitage inuti en murad skorsten som leder till att rök och ventilationskanaler blir otäta. Metoden är ett av de billigaste sätten att täta gamla kanaler. Massan bildar en slät kanalvägg. Draget förbättras väsentligt och smuts- och sotavlagringar minskar. Användningsområdet för denna metod lämpar sig bäst för tätning av murade skorstenar med kanaler till vedpannor, kaminer och öppna spisar. Metoden är snabb och effektivt sätt att renovera rök och ventilationskanaler i murade skorstenar.



kamin1
kamin4
kamin3
IMG_89651
received_1460815380763851
IMG_89661